• Sprzedaż parkietów
  Parkiety: krajowe, egzotyczne, mozaiki
 • Usługi parkieciarskie
  Układanie parkietów, cyklinowanie, lakierowanie, olejowanie
 • Deski postarzane
  Deski postarzane, deski dębowe, dyle dębowe, dyle jesionowe
 • Sprzedaż schodów, tarasów
  Schody, tarasy, listwy, lakiery do parkietów, kleje do parkietu

Parkiety

Parkiety krajowe

Parkiety krajowe

Rozbudowana oferta parkietów i usług - układania parkietów, cyklinowania parkietów naszej firmy sprawia, że każdy klient znajdzie niepowtarzalną podłogę dla siebie. Read More
Chapel Parket

Chapel Parket

Chapel Parket to gotowe olejowane podłogi, które łączą w sobie domowy, "stary" wygląd z wszelkimi nowoczesnymi wygodami: są odporne m.in. Read More
Parkiety egzotyczne

Parkiety egzotyczne

Zajmujemy się sprzedażą desek tarasowych, parkietów egzotycznych takich jak: merbau, ipe, afromosia, bubiga, doussie, grapia, iroko, jatoba, izombe, palisander, sapeli, Read More
 • 1
 • 2
 • 3


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako „Użytkownicy”) z serwisu internetowego "Parkiety Madej" dostępnego pod adresem www.parkiety-posadzki.pl (dalej jako: „Serwis” lub Sklep Internetowy).

1.2. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności dostępnej pod adresem www.parkiety-posadzki.pl/polityka.html.


II. ZASADY DOSTĘPNOŚCI DO SERWISU ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1. Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełniania jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu.

2.2. Dostęp do zasobów wewnętrznych Serwisu, przeznaczonych dla Użytkowników chcących zakupić towary w Sklepie Internetowym. Zarejestrowani Użytkownicy mają prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych przez odpowiedni formularz, który dostępny jest po zalogowaniu się na swoje konto.

2.3. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

a) Zastosowania przeglądarek: Internet Explorer (wraz z wersją 6.0), Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari z włączoną funkcją zapisywania plików cookies oraz JavaScript.

b) Posiadania zainstalowanego w systemie oprogramowania Adobe Flash Player

c) Strona internetowa jest optymalizowana w rozdzielczości: 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1440 x 900

2.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

3.1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Usługodawcy.

3.2. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

a) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługującym im praw.

c) zamieszczania treści (tekstu, grafik i innych) nie budzących żadnych kontrowersji, przeznaczonych także dla osób małoletnich do których posiada prawa autorskie.

3.3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 3.1. lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 3.2, Usługodawca ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

4.1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.

4.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;

b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;

c) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

4.3. Z faktu, że Serwis może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.

V. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z SERWISU

5.1. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.

5.2. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

5.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, jak również prawo do modyfikacji lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług.

VI. REKLAMACJE DOTYCZĄCE STRONY

6.1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6.2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej, jak i również dokładny opis i powód reklamacji.

6.3. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.

6.4. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

VII. PLIKI COOKIES

7.1. Użytkownik korzystający z Serwisu zgadza się na wykorzystywanie plików cookies (małych plików zapisywanych przez przeglądarkę internetową na dysku Użytkownika). Usługodawca zapewnia, iż Serwis wykorzystuje tylko niezbędne pliki cookies (informacje odnośnie: sesji, wybranych preferencji graficznych i języka).

7.2. Użytkownik może ograniczyć prawo Serwisu do wykorzystywania plików cookies zapisanych na jego komputerze poprzez zmianę odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Usługodawca jednak nie gwarantuje sprawnego działania Serwisu, w tym całkowitego braku dostępu do niego przy wyłączeniu lub ograniczeniu zapisywania plików cookies. Więcej na temat cokies można przeczytać w osobnym dokumencie "Polityka prywatności" dostępnym pod adresem www.parkiety-posadzki.pl/polityka.html

VIII. ZAKUPY W SKLEPIE INTERNETOWYM

8.1. Klienci mają możliwość korzystania z sklepu inetrnetowego dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto. Świadczenie usług w ramach Konta na ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo zlikwidować konto, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza kontaktowego obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. 

8.2. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta należywypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: nazwy użytkownika, adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.

8.3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu Serwisie może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

8.4. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

8.5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Parkiety-Posadzki.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub faktura. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. W tym wypadku faktura dołączana siet wraz z przesyłką.

8.6. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale firm kurierskich. Istnieje możliwość możliwość odbioru osobistego produktów w sklepie - adres dostępny w zakładce "kontakt". Klient ponosi koszty dostawy określone w chwili składania zamówienia przez system internetowy. 

8.7. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem Internetowym dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest sklep prowadzony przez firmę. 

8.8. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Forma płatności to przelew. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Sklepie Internetowym, Firma zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

8.9. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

8.10. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. 

8.11. Sklep Internetowy odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

8.12. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres podany w zakładce Kontakt. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep Internetowy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony. 

8.13. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione..

8.14. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Konsument chcący zwrócić zakupiony towar powinien powiadomić o tym fakcie Firmę oraz wysłać na wskazany adres towar. Koszty wysyłki zwracanego towaru pokrywa kupujący. Sklep internetowy jest zobowiązany do zwrotu wpłaconych pieniędzy do 7 dni od chwili otrzymania zwracanego towaru.  


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu.

9.2. Usługodawca zastrzega, że Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących.

9.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

9.4. Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.

9.5. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Współpraca

bona.jpgchapel-parkiet.pngdabex.jpgdeski-kompozytowe-prodeck.pngdeva.jpghartzlack.jpgkasolik.jpgkerakoll.pnglargus.jpgloba-wakol-lakiery-do-parkietu.jpgnobless-polska.jpgosmo.jpgparkiety-egzotyczne-egzoline-egzopark.pngpw-izba-listwy-przypodlogowe.pngtamex.jpg
Kontakt
Sklep
ul. Armii Krajowej 93
30 - 150 Kraków
Czynne:
pon-piątek 09:00 - 17:00
Cyklinowanie i układanie
tel: 12 429 55 44;
tel. kom.: 603-222-782
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dojazd

Dojazd do Madej Parkiety